بيمه آتش سوزي

 

موضوع بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آنرا پوشش نمی‌دهد. لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند. بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باشد.

زیر شاخه های بیمه آتش سوزی عبارتند از:

 • بيمه آتش سوزي واحدهاي مسکوني

  در رشته آتش‌سوزي واحدهاي مسکوني موضوع بيمه عبارتست از ساختمان، تأسيسات و اثاث منزل که در مقابل خطرات آتش سوزي، انفجار، صاعقه به عنوان خطرات اصلي و طوفان، سيل،‌ زلزله و آتشفشان، ترکيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف،‌ خطر سقوط هواپيما و هلي‌کوپتر و قطعات منفک از آنها، سرقت اثاث و لوازم منزل و بسياري از خطرهاي ديگر تحت پوشش قرار مي گيرد. واحدهاي مسکوني در سراسر کشور را به دو روش انفرادي و گروهي مي‌توان نزد بيمه ايران تحت پوشش بيمه آتش‌سوزي قرار داد. در بيمه‌هاي گروهي چنانچه تعداد واحدهاي مسکوني تحت پوشش بيش از پانزده واحد باشد، ده درصد تخفيف گروهي در نرخ‌هاي بيمه‌ اعمال مي‌شود.

رشته بيمه آتش سوزي واحدهاي مسکوني مشتمل بر ۵ زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:

   • معمولي منازل مسکوني

    در اين بيمه‌بنا به درخواست بيمه‌گذار واحد مسکوني، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه، در برابر کليه خطرهاي اضافي که به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.

 

   • طرح جامع خانه و خانواده

    طرح جامع خانه و خانواده از طرح‌هاي همگاني بيمه ايران است که به بعنوان يک پوشش جامع، کليه مخاطرات ممکن در فضاي مسکوني را تحت پوشش قرار مي گيرد.

 

   • مسکوني طرح همگاني

    در اين زيررشته، خطرهاي ناشي از آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و سيل تحت پوشش قرار گرفته و حق‌بيمه سالانه آن با توجه به ارزش واحد مسکوني بدست مي‌آيد.

 

   • مسکوني با طرح زلزله

    زيررشته مسکوني با طرح زلزله از جمله طرح‌هاي ابتکاري و فراگير بيمه ايران مي‌باشد که با توجه به زلزله‌خيز بودن مناطق مختلف کشور، با استقبال خوبي مواجه شده است. در اين طرح، مشتري با پرداخت حق‌بيمه از پيش تعريف شده‌اي، منزل و اثاث خود را در مقابل خطرات آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه، سيل و زلزله بيمه مي‌نمايد.

 

  • طرح مهر

   طرح مهر که بيمه‌هاي متنوع آتش‌سوزي، مسئوليت و حوادث خانه و خانواده را تحت پوشش قرار مي‌دهد، براي اولين بار از ۲۰ مهرماه سال ۸۲ در بيمه ايران طراحي گرديد. در اين طرح، بيمه‌گر بيمه‌گذار را در مقابل خطراتي چون آصا (آتش‌سوزي، صاعقه و انفجار)، شخص ثالث و همسايگان، غرامت فوت و هزينه‌هاي پزشکي بيمه مي‌نمايد.

 • بيمه آتش سوزي مراکز غيرصنعتي

  مراکز غيرصنعتي مشتمل بر کليه فروشگاه‌هاي تجاري، تعميرگاه‌ها، بيمارستان‌ها، اماکن عمومي، ساختمان‌هاي اداري، بنگاه‌هاي معاملاتي، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌هاي مواد غذايي و پروتئيني، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتي و ساير موارد مشابه مي‌باشند. ساختمان، تأسيسات، موجودي اثاث ثابت و دکوراسيون هر يک از مراکز ياد شده را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و نيز کليه خطرهاي اضافي ذکر شده نزد شرکت به قيمت روز بيمه نمود.

رشته بيمه آتش سوزي مراکز غير صنعتي مشتمل بر ۲ زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:

   • معمولي مراکز غيرصنعتي

    در اين بيمه بنا به درخواست بيمه‌گذار مرکز غيرصنعتي، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه، در برابر کليه خطرهاي اضافي که به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و تجهيزات آن و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.

 

  • طرح جامع اصناف

   براساس توافقات فيمابين بيمه ايران و شوراي اصناف کشور، از سال ۸۶ طرح بيمه اصناف کشور به اجرا درآمد. بر اساس اين توافق، تمامي افراد عضو اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي و خانواده‌هاي آنان مي‌توانند از بيمه تکميلي درمان بيمه ايران استفاده کنند. براساس اين طرح، خدمات درماني اصناف و خانواده‌هاي آنان که از سوي بيمه تأمين اجتماعي بصورت کامل پرداخت نمي‌شود، تا سقف ۳۰ ميليون ريال در جراحي‌هاي پزشکي پرداخت مي‌گردد. در اين طرح واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب مي‌توانند پس از عقد قرارداد اتحاديه و انجمن صنفي خودشان با مراکز بيمه ايران در هر نقطه از کشور با ارائه معرفي نامه از اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند.

 • بيمه آتش سوزي مراکز صنعتي

  مراکز صنعتي شامل کليه کارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات کاني غيرفلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه، ساختمان، تاسيسات، ماشين‌آلات، مواد اوليه، موجودي و محتويات هريک از مراکز ياد شده را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و همچنين کليه خطرهاي اضافي به قيمت روز بيمه نمود.

رشته بيمه آتش سوزي مراکز صنعتي مشتمل بر ۱ زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:

 

  • معمولي مراکز صنعتي

   در اين بيمه بنا به درخواست بيمه‌گذار مرکز صنعتي، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه، در برابر کليه خطرهاي اضافي که به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و تجهيزات آن و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.