شرایط عمومی بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور (اواسان)

 

فصل اول: تعریف

۱-  بیمه شده: همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه آسیا.

۲-  اعضای بلافصل خانواده: شامل همسر، فرزندان (دارای سن ۱۸ سال یا کمتر) ، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دائم با بیمه گذار زندگی می کنند.

۳-      کشور محل اقامت: همان محل اقامت دائم و یا سکونت ببیمه گذار است که در این بیمه نامه کشور ایران می باشد.

۴-      بیماری: هر گونه تغییر در سلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناً توسط یک پزشک تشخیص و تایید شده و شامل هیچ یک از دو گروه زیر نباشد:

۱-۴- بیماری مادرزادی که در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته باشد.

۲-۴- بیماری سابقه دار که بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است.

۵-      بیماری حاد: هر گونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر گروه پزشکی “شرکت امداد رسان اواسان” بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده باز داشته و یا این که با خطر مرگ وی همراه باشد.

۶-      صدمات جسمانی: عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.

۷-      صدمات جسمانی حاد: صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی “شرکت امداد رسان اواسان” بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۸-      پوشش و گستره آن: “شرکت امداد رسان اواسان” بلافاصله مساعدت های ذکر شده مندرج در فصل دوم بیمه نامه را به علت بیماری و حوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیرقابل پیش بینی در طول سفر بیمه گذار و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گذار ارایه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده و نیز مدت سفر بیمه گذار مندرج در بیمه نامه (تاریخ اعتبار بیمه نامه) حادث نگریده باشد. مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خود، هر کدام زودتر حادث شود، از درجه اعتبار ساقط می گردد.

تذکر مهم: بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در صورتی دارایاعتبار است که مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.

 

فصل دوم: مزایا:

“شرکت امداد رسان اواسان” خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی ارایه خواهد نمود مشروط بر اینکه مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.

 

الف- پوشش ها و مزایای شخصی:

۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:

  در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی  “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه های معمول،  متداول، لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گذار را، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی “شرکت امداد رسان اواسان” برای نظارت بر ارایه درمان شایسته به بیمه گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است (به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت).

۲- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه:

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، “شرکت امداد رسان اواسان” نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی “شرکت امداد رسان اواسان” در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی “شرکت امداد رسان اواسان” طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله، تصمیم گیری می نماید. در مورد حوادث جزئی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی  “شرکت امداد رسان اواسان” بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

۳- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی:

“شرکت امداد رسان اواسان” در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور تا سقف مقرر در بیمه نامه ارائه می نماید. فرانشیز ۲۵ یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی بر عهده بیمه شده می باشد. این هزینه ها به معالجه دندان درد (درمان موقت) و درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

۴- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور:

به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا (محل اقامت) را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.

۵- بازگرداندن جسد متوفی:

در صورت فوت بیمه گذار، “شرکت امداد رسان اواسان” تمهیدات لازم برای انتقال و بازگردادن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری یا مراسم ترحیم در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره: پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانوده:

   در صورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود، “شرکت امداد رسان اواسان” مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ۱۰ روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو را پرداخت خواهد نمود.

۷- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده:

هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده (تا بستگان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است، نباشد، “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه گذار میبایست دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است (گواهی فوت) را به “شرکت امداد رسان اواسان” ارایه نماید.

۸- تحویل دارو:

“شرکت امداد رسان اواسان” هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را، در صورتی که توسط پزشک معالج وی، حتی پیش از سفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.

۹- ارسال پیام ها واطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری:

“شرکت امداد رسان اواسان” مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گذار “شرکت امداد رسان اواسان” اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان، یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثنای مراکز تشخیص درمانی در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.

۱۰- حواله تضمینی وجوه نقد:

“شرکت امداد رسان اواسان” وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر ۸۵۰ یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی “شرکت امداد رسان اواسان” در ایران به صورت چک بانکی، حواله و یا پول نقد به سپرده گذارد.

۱۱- حواله وجه نقد:

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری یا حادثه (که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید، تاییدیه، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد، “شرکت امداد رسان اواسان” به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله و یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲- فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور:

در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

۱۳- معاضدت حقوقی:

“شرکت امداد رسان اواسان” هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی (اتومبیل) در خارج از کشور را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی) پوشش خواهد داد.

 

ب- پوشش ها و مزایای مربوط به بار همراه مسافر:

پرداخت هزینه های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست (مندرج در بند ب) و بر اساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید:

تذکر مهم: اصل تاییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به “شرکت امداد رسان اواسان” ارایه شود.

۱-   جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما:

در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، “شرمت امداد رسان اواسان” علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است، مابه التفاوت آن را تا سقف حدااکثر ۲۰۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذار باید فهرستی از مشخصات و محتویات، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به “شرکت امداد رسان اواسان” ارایه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن دایم بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از ۲۱ روز کمتر نمی باشد. پول، جواهرات، کارت های اعتباری و نقدی و هر گونه سند از شمول این تعهد مستثنی می باشند.

۲-   جبران خسارت تاخیر  در ورود بار همراه مسافر:

در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد، “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به “یاتا” باشد پس از گذست حداقل ۶ ساعت تاخیر، برای خرید ملزومات اساسی (با ارائه فاکتورهای معتبر) و حداکثر تا سقف ۱۰۰ یورو پوشش می دهد.

در کلیه موارد، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.

۳-    یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی:

“شرکت امداد رسان اواسان” راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گذار ارایه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده، انتقا ل آن به مقصد مورد نظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. در این صورت، بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر اساس این بیمه نامه خواهد بود.

 

پ- پوشش تاخیر در حرکت:

در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تاخیر حرکت داشته باشد.

“شرکت امداد راسان اواسان” به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر (از قبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین غذا) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود:

۱-      در صورتی که تاخیر بیش از ۶ ساعت باشد، تا سقف ۵۰ یورو.

۲-      در صورتی که تاخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد،۵۰ یورو اضافه بر بند ۱٫

۳-      در صورتی که تاخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد،۵۰ یورو اضافه بر بند ۲٫

۴-      در صورتی که تاخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد،۵۰ یورو اضافه بر بند ۳٫

حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق ۲۰۰ یورو می باشد، هر گونهه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاه های مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرار داد آن ها و همچنین تاخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیرعادی از این تعهد مستثنی می باشد.

 

–  شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ (تاخیر در حرکت) عبارتند از:

۱-    پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار می بایست تاییدیه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آنها دریافت نماید.

۲-   خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات زمانی که به موجب تاییدیه رزرو جا، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است، محاسبه خواهد گردید.

 

فصل سوم: شرایط مسئولیت:

۱-    در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئولیت “شرکت امداد رسان اواسان” مشروط به تقاضای بیمه گذار نسبت به غرامت یا منافعی است که تابع شرایط این بیمه نامه باشد.

۲-     در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این بیمه نامه، بیمه گذار:

الف- هر گونه تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ خواهد نمود.

ب- ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با “شرکت امداد رسان اواسان” خسارت را اعلام و منافع مورد نیاز را مشخص خواهد ساخت.

پ-کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار “شرکت امداد رسان اواسان” قرار خواهد داد.

ت- هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.

۳-   در صورتی که هر یک از خدمات مشمول این بیمه نامه قبلاً تحت پوشش بیمه دیگری قرار گرفته باشد، “شرکت امداد رسان اواسان” مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۴-   “شرکت اواسان” هرگونه هزینه ای را که از پیش مورد تصویب قرار نگرفته، جبران ننموده و یا جبران آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

هزینه های از پیش تصویب شده می بایست شامل خسارت دریافتی از “شرکت اواسان” پیش از ارسال رسیدهای رسمی و نامه حاوی دلایل و شرایط عدم دریافت مستقیم هزینه های ادعایی خدمات از “شرکت اواسان” باشد.

 

فصل چهارم: استثنایات عمومی:

۱-      موارد زیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند:

۱-۱  مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه سونیت بیمه گذار، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی و بی احتیاطی جدی وی، حاصل شده باشد.

عواقب اقدمات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند.

۱-۲  عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، طوفان های موسمی غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و بطور کلی هر گونه پدیده خارق العاده جوی، هوایی، زمینی و یا وابسته به امور زمین شناسی.

۱-۳  وقایع ناشی از تروریسم، نافرمانی یا آشوب های گروهی.

۱-۴  وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.

۱-۵  جنگ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هر گونه درگیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت.

۱-۶  موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای.

۱-۷  موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی، درگیری و نزاع، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت.

۱-۸  بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت وجود داشته است.

۱-۹  موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی.

۱-۱۰    مبادرت به انجام ورزشهای زیر:

مسابقات اتومبیل رانی و موتور سواری به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیر آب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی در آب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، اسب سواری، کوه نوردی، غار نوردی، مشت زنی، کشتی به هر شیوه، ورزش های رزمی به هر شیوه، ورزش های رزمی، چتر بازی، بالن سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ و بطور کلی هر گونه ورزش و تفریح که عرفاً خطرناک تلقی می گردد.

۱-۱۱   حضور در رقابت ها و تورنمنت هایی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.

۱-۱۲     اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک.

۱-۱۳     اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران.

۱-۱۴    استفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال، به عنوان مسافر یا خدمه.

۱-۱۵  حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.

۲-   علاوه بر استثنایات فوق، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشد:

۲-۱ خدماتی که راساً به وسیله بیمه گذار، بدون اطلاع و موافقت قبلی “شرکت اواسان” به استثنای موارد ضروری، انجام پذیرد. در موارد ضروری بیمه گذار باید اسناد و نسخه اصلی صورت حساب ها را به شرکت ارایه نماید.

۲-۲ عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است.

۲-۳ مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدام به آن.

۲-۴ موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، دارو، مواد سمی، مواد مخدر یا داروهای فاقد نسخه پزشکی و همچنین هرگونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی.

۲-۵ موارد ناشی از امتناع یا تاخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله “شرکت اواسان” و موارد توافق بخش پزشکی آن.

۲-۶ درمان های توانبخشی و فیزیوتراپی.

۲-۷ پروتز، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک.

۲-۸ موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین.

۲-۹ موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده و یا موارد فاسد شدنی.

۲-۱۰ مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر، در هر یک از شرایط زیر:

الف- پیش از شروع اعتبار بیمه نامه.

ب- با هدف انجام معالجات پزشکی.

ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.

۲-۱۱ هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش آید، هزینه هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت، هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت ۹۲ روز از تاریخ شروع بیمه نامه، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه، توسط بیمه گذار تقبل گردد.

۳-      “شرکت امداد رسان اواسان” در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هر یک از خدماتی را که بطور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شده به مرحله عمل در آورد، از مسئولیت مبرا می باشد.

 

فصل دوم: مزایا:

“شرکت امداد رسان اواسان” خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی ارایه خواهد نمود مشروط بر اینکه مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.

 

الف- پوشش ها و مزایای شخصی:

۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:

  در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی  “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه های معمول،  متداول، لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گذار را، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی “شرکت امداد رسان اواسان” برای نظارت بر ارایه درمان شایسته به بیمه گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است (به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت).

۲- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه:

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، “شرکت امداد رسان اواسان” نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی “شرکت امداد رسان اواسان” در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی “شرکت امداد رسان اواسان” طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله، تصمیم گیری می نماید. در مورد حوادث جزئی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی  “شرکت امداد رسان اواسان” بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

۳- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی:

“شرکت امداد رسان اواسان” در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور تا سقف مقرر در بیمه نامه ارائه می نماید. فرانشیز ۲۵ یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی بر عهده بیمه شده می باشد. این هزینه ها به معالجه دندان درد (درمان موقت) و درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

۴- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور:

به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا (محل اقامت) را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.

۵- بازگرداندن جسد متوفی:

در صورت فوت بیمه گذار، “شرکت امداد رسان اواسان” تمهیدات لازم برای انتقال و بازگردادن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری یا مراسم ترحیم در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره: پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانوده:

   در صورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود، “شرکت امداد رسان اواسان” مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ۱۰ روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو را پرداخت خواهد نمود.

۷- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده:

هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده (تا بستگان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است، نباشد، “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه گذار میبایست دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است (گواهی فوت) را به “شرکت امداد رسان اواسان” ارایه نماید.

۸- تحویل دارو:

“شرکت امداد رسان اواسان” هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را، در صورتی که توسط پزشک معالج وی، حتی پیش از سفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.

۹- ارسال پیام ها واطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری:

“شرکت امداد رسان اواسان” مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گذار “شرکت امداد رسان اواسان” اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان، یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثنای مراکز تشخیص درمانی در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.

۱۰- حواله تضمینی وجوه نقد:

“شرکت امداد رسان اواسان” وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر ۸۵۰ یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی “شرکت امداد رسان اواسان” در ایران به صورت چک بانکی، حواله و یا پول نقد به سپرده گذارد.

۱۱- حواله وجه نقد:

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری یا حادثه (که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید، تاییدیه، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد، “شرکت امداد رسان اواسان” به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله و یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲- فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور:

در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

۱۳- معاضدت حقوقی:

“شرکت امداد رسان اواسان” هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی (اتومبیل) در خارج از کشور را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی) پوشش خواهد داد.

 

ب- پوشش ها و مزایای مربوط به بار همراه مسافر:

پرداخت هزینه های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست (مندرج در بند ب) و بر اساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید:

تذکر مهم: اصل تاییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به “شرکت امداد رسان اواسان” ارایه شود.

۱-   جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما:

در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، “شرمت امداد رسان اواسان” علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است، مابه التفاوت آن را تا سقف حدااکثر ۲۰۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذار باید فهرستی از مشخصات و محتویات، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به “شرکت امداد رسان اواسان” ارایه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن دایم بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از ۲۱ روز کمتر نمی باشد. پول، جواهرات، کارت های اعتباری و نقدی و هر گونه سند از شمول این تعهد مستثنی می باشند.

۲-   جبران خسارت تاخیر  در ورود بار همراه مسافر:

در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد، “شرکت امداد رسان اواسان” هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به “یاتا” باشد پس از گذست حداقل ۶ ساعت تاخیر، برای خرید ملزومات اساسی (با ارائه فاکتورهای معتبر) و حداکثر تا سقف ۱۰۰ یورو پوشش می دهد.

در کلیه موارد، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.

۳-    یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی:

“شرکت امداد رسان اواسان” راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گذار ارایه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده، انتقا ل آن به مقصد مورد نظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. در این صورت، بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر اساس این بیمه نامه خواهد بود.

 

پ- پوشش تاخیر در حرکت:

در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تاخیر حرکت داشته باشد.

“شرکت امداد راسان اواسان” به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر (از قبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین غذا) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود:

۱-      در صورتی که تاخیر بیش از ۶ ساعت باشد، تا سقف ۵۰ یورو.

۲-      در صورتی که تاخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد،۵۰ یورو اضافه بر بند ۱٫

۳-      در صورتی که تاخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد،۵۰ یورو اضافه بر بند ۲٫

۴-      در صورتی که تاخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد،۵۰ یورو اضافه بر بند ۳٫

حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق ۲۰۰ یورو می باشد، هر گونهه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاه های مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرار داد آن ها و همچنین تاخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیرعادی از این تعهد مستثنی می باشد.

 

–  شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ (تاخیر در حرکت) عبارتند از:

۱-    پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار می بایست تاییدیه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آنها دریافت نماید.

۲-   خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات زمانی که به موجب تاییدیه رزرو جا، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است، محاسبه خواهد گردید.

 

فصل سوم: شرایط مسئولیت:

۱-    در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئولیت “شرکت امداد رسان اواسان” مشروط به تقاضای بیمه گذار نسبت به غرامت یا منافعی است که تابع شرایط این بیمه نامه باشد.

۲-     در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این بیمه نامه، بیمه گذار:

الف- هر گونه تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ خواهد نمود.

ب- ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با “شرکت امداد رسان اواسان” خسارت را اعلام و منافع مورد نیاز را مشخص خواهد ساخت.

پ-کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار “شرکت امداد رسان اواسان” قرار خواهد داد.

ت- هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.

۳-   در صورتی که هر یک از خدمات مشمول این بیمه نامه قبلاً تحت پوشش بیمه دیگری قرار گرفته باشد، “شرکت امداد رسان اواسان” مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۴-   “شرکت اواسان” هرگونه هزینه ای را که از پیش مورد تصویب قرار نگرفته، جبران ننموده و یا جبران آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

هزینه های از پیش تصویب شده می بایست شامل خسارت دریافتی از “شرکت اواسان” پیش از ارسال رسیدهای رسمی و نامه حاوی دلایل و شرایط عدم دریافت مستقیم هزینه های ادعایی خدمات از “شرکت اواسان” باشد.

 

فصل چهارم: استثنایات عمومی:

۱-      موارد زیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند:

۱-۱  مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه سونیت بیمه گذار، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی و بی احتیاطی جدی وی، حاصل شده باشد.

عواقب اقدمات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند.

۱-۲  عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، طوفان های موسمی غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و بطور کلی هر گونه پدیده خارق العاده جوی، هوایی، زمینی و یا وابسته به امور زمین شناسی.

۱-۳  وقایع ناشی از تروریسم، نافرمانی یا آشوب های گروهی.

۱-۴  وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.

۱-۵  جنگ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هر گونه درگیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت.

۱-۶  موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای.

۱-۷  موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی، درگیری و نزاع، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت.

۱-۸  بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت وجود داشته است.

۱-۹  موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی.

۱-۱۰    مبادرت به انجام ورزشهای زیر:

مسابقات اتومبیل رانی و موتور سواری به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیر آب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی در آب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، اسب سواری، کوه نوردی، غار نوردی، مشت زنی، کشتی به هر شیوه، ورزش های رزمی به هر شیوه، ورزش های رزمی، چتر بازی، بالن سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ و بطور کلی هر گونه ورزش و تفریح که عرفاً خطرناک تلقی می گردد.

۱-۱۱   حضور در رقابت ها و تورنمنت هایی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.

۱-۱۲     اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک.

۱-۱۳     اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران.

۱-۱۴    استفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال، به عنوان مسافر یا خدمه.

۱-۱۵  حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.

۲-   علاوه بر استثنایات فوق، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشد:

۲-۱ خدماتی که راساً به وسیله بیمه گذار، بدون اطلاع و موافقت قبلی “شرکت اواسان” به استثنای موارد ضروری، انجام پذیرد. در موارد ضروری بیمه گذار باید اسناد و نسخه اصلی صورت حساب ها را به شرکت ارایه نماید.

۲-۲ عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است.

۲-۳ مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدام به آن.

۲-۴ موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، دارو، مواد سمی، مواد مخدر یا داروهای فاقد نسخه پزشکی و همچنین هرگونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی.

۲-۵ موارد ناشی از امتناع یا تاخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله “شرکت اواسان” و موارد توافق بخش پزشکی آن.

۲-۶ درمان های توانبخشی و فیزیوتراپی.

۲-۷ پروتز، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک.

۲-۸ موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین.

۲-۹ موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده و یا موارد فاسد شدنی.

۲-۱۰ مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر، در هر یک از شرایط زیر:

الف- پیش از شروع اعتبار بیمه نامه.

ب- با هدف انجام معالجات پزشکی.

ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.

۲-۱۱ هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش آید، هزینه هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت، هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت ۹۲ روز از تاریخ شروع بیمه نامه، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه، توسط بیمه گذار تقبل گردد.

۳-      “شرکت امداد رسان اواسان” در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هر یک از خدماتی را که بطور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شده به مرحله عمل در آورد، از مسئولیت مبرا می باشد.

فصل سوم: شرایط مسئولیت:

۱-    در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئولیت “شرکت امداد رسان اواسان” مشروط به تقاضای بیمه گذار نسبت به غرامت یا منافعی است که تابع شرایط این بیمه نامه باشد.

۲-     در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این بیمه نامه، بیمه گذار:

الف- هر گونه تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ خواهد نمود.

ب- ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با “شرکت امداد رسان اواسان” خسارت را اعلام و منافع مورد نیاز را مشخص خواهد ساخت.

پ-کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار “شرکت امداد رسان اواسان” قرار خواهد داد.

ت- هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.

۳-   در صورتی که هر یک از خدمات مشمول این بیمه نامه قبلاً تحت پوشش بیمه دیگری قرار گرفته باشد، “شرکت امداد رسان اواسان” مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۴-   “شرکت اواسان” هرگونه هزینه ای را که از پیش مورد تصویب قرار نگرفته، جبران ننموده و یا جبران آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

هزینه های از پیش تصویب شده می بایست شامل خسارت دریافتی از “شرکت اواسان” پیش از ارسال رسیدهای رسمی و نامه حاوی دلایل و شرایط عدم دریافت مستقیم هزینه های ادعایی خدمات از “شرکت اواسان” باشد.

 

فصل چهارم: استثنایات عمومی:

۱-      موارد زیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند:

۱-۱  مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه سونیت بیمه گذار، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی و بی احتیاطی جدی وی، حاصل شده باشد.

عواقب اقدمات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند.

۱-۲  عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، طوفان های موسمی غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و بطور کلی هر گونه پدیده خارق العاده جوی، هوایی، زمینی و یا وابسته به امور زمین شناسی.

۱-۳  وقایع ناشی از تروریسم، نافرمانی یا آشوب های گروهی.

۱-۴  وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.

۱-۵  جنگ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هر گونه درگیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت.

۱-۶  موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای.

۱-۷  موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی، درگیری و نزاع، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت.

۱-۸  بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت وجود داشته است.

۱-۹  موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی.

۱-۱۰    مبادرت به انجام ورزشهای زیر:

مسابقات اتومبیل رانی و موتور سواری به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیر آب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی در آب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، اسب سواری، کوه نوردی، غار نوردی، مشت زنی، کشتی به هر شیوه، ورزش های رزمی به هر شیوه، ورزش های رزمی، چتر بازی، بالن سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ و بطور کلی هر گونه ورزش و تفریح که عرفاً خطرناک تلقی می گردد.

۱-۱۱   حضور در رقابت ها و تورنمنت هایی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.

۱-۱۲     اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک.

۱-۱۳     اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران.

۱-۱۴    استفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال، به عنوان مسافر یا خدمه.

۱-۱۵  حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.

۲-   علاوه بر استثنایات فوق، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشد:

۲-۱ خدماتی که راساً به وسیله بیمه گذار، بدون اطلاع و موافقت قبلی “شرکت اواسان” به استثنای موارد ضروری، انجام پذیرد. در موارد ضروری بیمه گذار باید اسناد و نسخه اصلی صورت حساب ها را به شرکت ارایه نماید.

۲-۲ عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است.

۲-۳ مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدام به آن.

۲-۴ موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، دارو، مواد سمی، مواد مخدر یا داروهای فاقد نسخه پزشکی و همچنین هرگونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی.

۲-۵ موارد ناشی از امتناع یا تاخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله “شرکت اواسان” و موارد توافق بخش پزشکی آن.

۲-۶ درمان های توانبخشی و فیزیوتراپی.

۲-۷ پروتز، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک.

۲-۸ موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین.

۲-۹ موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده و یا موارد فاسد شدنی.

۲-۱۰ مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر، در هر یک از شرایط زیر:

الف- پیش از شروع اعتبار بیمه نامه.

ب- با هدف انجام معالجات پزشکی.

ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.

۲-۱۱ هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش آید، هزینه هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت، هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت ۹۲ روز از تاریخ شروع بیمه نامه، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه، توسط بیمه گذار تقبل گردد.

۳-      “شرکت امداد رسان اواسان” در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هر یک از خدماتی را که بطور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شده به مرحله عمل در آورد، از مسئولیت مبرا می باشد.